Al conjunt de Barcelona hi ha dues estacions de mesura de la contaminació de l’aire que incompleixen els límits legals de partícules contaminants de diòxid de nitrogen (NO2) a l’ambient. Una d’elles és la de Gràcia-Sant Gervasi. L’altre és la que hi ha a l’Eixample.

La directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Mercè Rius, va explicar a mitjans de març, durant una conferència sobre la qualitat de l’aire en l’àmbit europeu, que en els darrers anys hi ha hagut una tendència positiva.

En el cas de l’estació de Gràcia-Sant Gervasi també hi ha hagut una reducció de la contaminació però es continua sobrepassant el límit legal, ja que la xifra de micrograms per metre cúbic és de 46, quan el límit anual és de 40 micrograms. L’any anterior la xifra era de 52 micrograms. Per tant, s’ha millorat però no de forma suficient.

L’origen del diòxid de nitrogen és la combustió que genera el transport terrestre, aeri i marítim i pot provocar problemes d’inflamació de les vies respiratòries.