L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar a principis de maig, a través del Consell Metropolità, el pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PepNat) i la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per tal de garantir “la màxima protecció i conservació de l’espai natural”.

En un comunicat, l’AMB va explicar que el nou pla té com a objectiu la preservació i la millora dels valors ambientals i trencar l’efecte barrera que provoquen infraestructures com les carreteres.

Després de la presentació del projecte, la FAVB i la Plataforma Barris de Muntanya van denunciar que, tot i que el PepNat és una bona eina per conservar l’espai natural, contempla que un total de 140 famílies de la ciutat “continuïn vivint en uns llimbs d’incertesa”.