Barcelona Activa impulsa una nova línia d’ajudes. Foto: Barcelona Activa

Barcelona Activa obrirà a partir del 6 d’abril la cinquena convocatòria d’ajudes, que es podran demanar fins al 5 de maig a través d’aquest web, per finançar projectes que serveixin per impulsar l’economia dels barris de la ciutat.

L’Ajuntament buscar ajudar econòmicament iniciatives que es caracteritzin per la innovació, l’ocupació de qualitat, la sostenibilitat o el consum responsable, les que formin part de les indústries creatives i  també les que tinguin a veure amb el turisme sostenible. També hi haurà ajudes per obrir negocis en locals buits i per als centres de distribució de mercaderies d’última milla.

A la convocatòria es poden presentar tant persones físiques com associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i autònoms amb residència o seu social a la ciutat. Es podran rebre ajudes de fins al 80% del pressupost total del projecte amb un màxim de 50.000 euros per cada cas.