Aviació i canvi climàtic

Quan es parla de les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades pel transport s’omet el tràfic aeri. Tanmateix, els avions són el mitjà de transport més contaminant. L’aviació no només [...]