L’entrada i sortida de les escoles es pot fer amb més Espai. Foto: Districte

L’Escola Magòria i l’Escola Seat, a la Font de la Guatlla i a la Marina de Port, tenen des de fa pocs dies nous espais protegits amb baranes al davant de les seves entrades per tal de facilitar l’accés i la sortida amb més seguretat dels alumnes i les seves famílies.

En el cas de la Magòria, que està situada en una zona on les voreres són de menys de tres metres, s’han habilitat dos espais, un al carrer Sant Germà i l’altre al de Santa Dorotea. Això ha implicat eliminar una zona de càrrega i descàrrega, d’una banda, i tres places d’aparcament de l’altra. L’espai està protegit amb baranes metàl·liques i al costat tenen aparcaments de bicicletes.

Pel que fa a la Seat, s’han eliminat quatre places d’aparcament del carrer d’Antoni Ruiz Villalba. El nou espai està delimitat amb fitons i s’ha millorat la senyalització de la zona per als conductors.

Des del Districte expliquen que aquestes dues escoles són les primeres on creen aquests nous espais i que l’objectiu és ampliar la mesura als 61 centres educatius de tot Sants-Montjuïc. En cada cas, les millores es decidiran amb la participació de la comunitat educativa a través de la Taula d’Entorns Escolars.