L’Ajuntament va anunciar la setmana passada la compra de l’edifici que hi ha al número 26 del carrer Ferreria per tal de destinar-lo a lloguer social. El consistori ha pagat 2,2 milions d’euros després d’exercir el dret de tempteig i retracte, ja que aquest preu ja l’havien acordat la propietat i la societat que l’anava a comprar.

El consistori ha explicat que la compra de l’edifici permetrà “incorporar la finca al parc de lloguer social i assequible i evitar una possible operació de gentrificació i expulsió dels veïns que hi viuen”.

A l’edifici hi ha un total de 13 pisos i dos locals comercials de 100 metres quadrats cadascun. Actualment hi ha nou pisos amb gent que hi viu i quatre que estan buits. Pel que fa a les obres que s’hagin de fer, l’Ajuntament calcula que només s’en faran de menors en els pisos que estan buits. El consistori també està analitzant la situació de totes les famílies per adaptar els seus contractes al règim de lloguer d’habitatge públic.