Reconeixement Agbar

Foto: Twitter/@Agbar

L’Observatori de Serveis Urbans (OSUR), una associació dedicada al monitoratge dels serveis públics, emet enquestes anuals sobre satisfacció ciutadana en relació amb els serveis públics municipals. Justament aquest dimarts s’ha presentat l’última edició de l’estudi, titulat “Estudi d’indicadors sobre el tractament per part dels operadors en el subministrament d’aigua a les llars en situació de vulnerabilitat”, que ha reconegut Agbar, i en concret, Aigües de Barcelona, empresa del grup, com la companyia amb més cobertura social d’usuaris en situació de vulnerabilitat, aconseguint cobrir fins a un 3,67% de la ciutadania (quan la mitjana de la resta d’operadors és del 0,8%) i establint-la com una referent en la garantia del dret a l’aigua dels usuaris en situació de vulnerabilitat.

Ángel Simón, president d’Agbar, ha agraït el reconeixement: “A Agbar situem des de sempre les persones al centre de la nostra activitat i, en especial, les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, i considerem fonamental i positiu constatar que les eines que hem creat per donar-los cobertura funcionen”.

Per part seva, Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, ha explicat l’estratègia d’acció social de la companyia per “garantir l’accessibilitat universal, reduir les situacions de vulnerabilitat, generar oportunitats educatives i fomentar l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat”. Vinculat amb aquest darrer punt, ha destacat el programa ONA, liderat des de Creu Roja, i el pilot del qual, implantat a Barcelona, va aconseguir que el 55% dels participants que van finalitzar el programa aconseguissin un contracte laboral.