El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reajustat les seves polítiques actives d’ocupació davant el context de crisi socioeconòmica provocada per la Covid-19 i hi destina 185,7 milions d’euros més per fer front a les conseqüències laborals de la pandèmia i donar suport a persones treballadores, microempreses, autònoms i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes mesures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al foment de la contractació (especialment de col·lectius amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral); a ajuts a treballadors per compte propi i microempreses per al manteniment de l’ocupació; al foment de la formació (prioritzant les persones treballadores que han estat o estan afectades per un expedient de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’orientació laboral i a donar suport a ajuntaments i consells comarcals per al desenvolupament econòmic i social local. També inclou una nova partida de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objectiu que centra totes i cadascuna de les accions del Departament en aquests moments és donar suport a les persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsica que la millor política social és el treball, i el treball de qualitat”. “Davant un impacte important de la Covid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les polítiques actives d’ocupació per poder donar una millor resposta a persones treballadores, microempreses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sentit mantenir una programació clàssica: hem fet una redefinició en l’actual context, com ja vam fer prèviament en el primer pla de xoc per l’ocupació del maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són les ajudes directes a persones autònomes i microempreses amb el compromís de mantenir l’ocupació. Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.