En els terrenys que antigament pertanyien a la masia de Can Peguera, a principis del segle XX es va edificar un conjunt residencial destinat a obrers que ben aviat es va conèixer amb el nom popular de les cases barates. Aquestes construccions senzilles d’una sola planta encara sobreviuen i fan de Can Peguera un dels barris més pintorescos del districte de Nou Barris.

EL BARRI DE LA MASIA
Antigament, el districte de Nou Barris era una zona rural amb masies disseminades. Als vessants del Turó de la Peira, i limitant amb Horta, hi havia la masia de Can Peguera, coneguda amb aquest nom perquè es dedicava a la fabricació de cola amb les resines de les abundants pinedes que creixien en els seus terrenys.

No va ser fins a començaments del segle XX que la zona es va urbanitzar, primer amb algunes residències modernistes, de les quals encara en sobreviu alguna, i després amb habitatges humils.

El barri de Can Peguera ha sobreviscut com a testimoni del passat, mantenint el seu caràcter obrer

L’any 1929, i amb la intenció d’allotjar els obrers que arribaven a Barcelona per treballar a les obres de l’Exposició Universal i a la construcció del metro, el Patronat Municipal de l’Habitatge va comprar els terrenys de l’antiga Can Peguera, que pertanyia al marquesat de Castellbell, i va projectar-hi quatre conjunts d’habitatges unifamiliars.

Alineades unes a tocar de les altres, amb un jardí petit a l’entrada i unes teulades senzilles, ben aviat van ser conegudes com les cases barates de Ramon Albó.

LES CASES DELS OBRERS
La construcció de les cases barates es va enllestir l’any 1931 i va donar com a resultat un conjunt d’illes amb un total de 534 cases. L’any 1947 es van construir 116 habitatges més i l’any 1949 s’hi van començar a aixecar blocs d’edificis, un dels quals es va ubicar al solar que va deixar precisament l’enderroc de l’antiga masia de Can Peguera.

En aquella època, el Patronat Municipal de l’Habitatge va construir altres conjunts de cases unifamiliars destinades a obrers a districtes com Sants-Montjuïc i Sant Andreu, però amb els anys es van anar substituint per blocs d’habitatges. Can Peguera, en canvi, ha sobreviscut com a testimoni del passat, mantenint el seu caràcter obrer i la seva singularitat. Amb tot, un regal per a qualsevol visitant.