Per què parlen d’economia de la passió quan volen dir autoexplotació?

Internet ha portat noves formes de guanyar diners i nous camins cap a la realització professional. Les persones curioses, empàtiques, ambicioses i amb ganes de comunicar poden viure de les [...]