Els col·legis electorals han tancat a les vuit del vespre. Foto: Districte

Les eleccions municipals que s’han celebrat aquest diumenge a la ciutat han deixat un augment de participació de sis punts al districte a les sis de la tarda. Mentre que el 2015 havien votat el 46,7% del cens, avui la xifra havia pujat fins al 52,7%.

L’augment de la participació era a aquella hora pràcticament idèntic al que es registrava al conjunt de la ciutat, on havia votat el 52% del cens.

Cal tenir en compte que Sant Martí és un districte molt important per determinar el resultat final de les eleccions, ja que després de l’Eixample és on viu més gent.