L’Escola Grèvol ha estat la primera on l’Ajuntament ha aplicat les reformes necessàries perquè els centres escolars de la ciutat tinguin un entorn amb menys trànsit, cosa que implica més seguretat i una mica menys de contaminació.

Així doncs, en el cas de la Grèvol, on va morir atropellat un nen de 5 anys, l’Ajuntament ha fet un nou espai d’estada de 280 metres quadrats que inclou bancs i jardineres i una barana de protecció. A banda, els carrers dels Pellaires ­–entre Ferrers i Provençals– i dels Ferrers ­­–entre passeig del Taulat i Pellaires– s’han convertit en carrers només per a vianants. En el cas del carrer de Provençals s’ha reduït l’espai reservat als vehicles a la meitat, ja que s’ha passat de dos carrils i dues files d’aparcaments a un carril i una fila. En aquest carrer la velocitat s’ha reduït a 20 quilòmetres per hora, s’ha col·locat un radar pedagògic i s’ha ampliat el nombre d’aparcaments per a bicicletes.