El Saló de Cent de l’Ajuntament va acollir el passat 1 de desembre l’acte d’entrega de les Medalles d’Honor d’enguany. Pel que fa a Sant Martí, van ser per a Salvador Mañosas, en el cas del guardó individual, i per a la Coordinadora Vern pel que fa a les entitats.

Mañosas és el president de l’Associació de Veïns la Palmera Centre des del 2007 i el premi li reconeix la seva implicació en les lluites veïnals de Sant Martí des dels anys 80. Ha estat membre fundador de la Coordinadora d’Entitats Eix Prim, vocal de la FAVB, fundador de la Plataforma Nordest de Sant Martí i de l’Escola de Sardanes La Palmera i impulsor de la Vocalia de Gossos de la Palmera, entre moltes altres funcions.

A la Coordinadora Vern de la Verneda i Sant Martí, per la seva banda, se li reconeix la seva tasca per fomentar la convivència i la cohesió social als barris de la Verneda i la Pau i de Sant Martí de Provençals.

L’entitat té els seus orígens entre els anys 70 i 80 i actualment està formada per més de 70 associacions, equipaments i col·lectius i té una àmplia xarxa dedicada al treball comunitari. Una de les principals activitats que organitza són les socioculturals, tot i que el seu focus és més ampli i incideix en molts altres projectes.