Foto: Ajuntament

La Federació de Mercats Municipals de Barcelona, juntament amb l’Institut Municipal de Mercats, ha signat un conveni de col·laboració amb Barcelona Energia amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels mercats de la ciutat i generar un estalvi econòmic als seus comerciants. Barcelona Energia, la comercialitzadora pública de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB que subministra el 100% de la seva energia de fonts renovables, ja està entre les 10 primeres empreses subministradores en quota de mercat a ciutadania i empresa a l’àrea metropolitana.

La Federació facilitarà als 2.191 comerços dels 43 mercats de la ciutat la possibilitat de fer un estudi gratuït per conèixer les seves necessitats energètiques, ajudant-los a reduir l’impacte econòmic i mediambiental que generen els seus negocis. Els estudis aniran a càrrec de Barcelona Energia, que analitzarà els costos de cada establiment per detectar possibles millores. Fins ara, s’han fet proves pilot a quatre mercats (Sants, Sarrià, Llibertat i Ninot), amb un total de 182 establiments subscrits. A partir d’aquest mes de març, la possibilitat de canviar de comercialitzadora s’estendrà al conjunt de la xarxa de mercats.

Des de l’1 de juliol del 2018, Barcelona Energia ja és la comercialitzadora d’electricitat dels 40 edificis dels mercats municipals de Barcelona (que acullen els 43 mercats existents). A partir d’ara, doncs, també podran subscriure el servei els comerciants dels mercats per al subministrament elèctric del seu establiment.

La regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín, afirma que “aquest acord manté l’aposta del consistori per l’actualització i el sosteniment tant econòmic com ecològic dels seus mercats, un dels grans actius de Barcelona”. “Estem convençuts que la fortalesa dels nostres mercats municipals té un efecte directe sobre la dinamització i l’activitat dels eixos comercials dels diferents barris de la ciutat”, afegeix Ballarín.

Per a Francesc Leyva, secretari general de la Federació, “la sostenibilitat i l’estalvi energètic són aspectes molt presents” en el seu ideari. “Amb Barcelona Energia hem trobat el nostre col·laborador idoni per aconseguir els nostres objectius i una energia a un millor preu”, celebra Leyva. De fet, aquest acord podria suposar-los un estalvi mitjà de 500 euros l’any.