S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

El govern espanyol ha aprovat al Consell de Ministres un nou reial decret que reforma (i millora) el sistema de pensions.

D’una banda, s’ha donat llum verda a un nou complement per a pensionistes de gairebé 400 euros anuals per cada fill, des del primer, amb l’objectiu de “reduir la bretxa de gènere en les pensions”, tal com ha dit el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá. D’altra banda, s’han flexibilitzat els criteris per accedir a l’ingrés mínim vital.

Són mesures per aconseguir un sistema de pensions més just per ajudar una població que pateix les conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària que ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els pensionistes per maternitat o paternitat s’aplicarà a partir del primer fill (fins ara era a partir del segon descendent) i serà d’uns 28,5 euros al mes en catorze pagues, és a dir, d’uns 400 euros l’any. Segons informen des del Ministeri de Seguretat, el fet que passi a aplicar-se a partir del primer fill donarà accés a gairebé 30.000 persones més i beneficiarà “especialment les pensions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol diu que aquestes modificacions serviran per combatre la bretxa de gènere en les pensions?

El nou complement per fill beneficiarà sobretot les dones

Anem a pams: fins ara, el sistema reconeixia aquest complement només a les dones que fossin mares de dos o més fills i que tinguessin dret a la pensió d’incapacitat, jubilació o viduïtat. El ministre Escrivá –que ha detallat que la bretxa de gènere en les pensions és del 30% i que la voluntat és que sigui inferior al 5%– ha explicat quan s’origina aquesta desigualtat: “Després de la maternitat del primer fill”. Això passa perquè, en els dos anys següents, hi ha una caiguda de les percepcions salarials que deriva a llarg termini en la reducció de la pensió.

Escrivá també ha assegurat que, tot i que tant homes com dones tindran dret al nou complement, es calcula que un 98% dels beneficiaris seran dones. El podrà percebre el membre de la parella que “acrediti un perjudici en la seva carrera professional després del naixement del fill o fills” i, en cas que cap dels dos ho pugui acreditar, el dret se li reconeixerà a la mare o al progenitor amb una pensió menor si es tracta d’una parella del mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital, es flexibilitza el concepte d’Unitat de Convivència per tal de facilitar l’accés a aquesta prestació. Segons el Ministeri, es facilita l’accés a l’ingrés mínim vital a persones que viuen a centres residencials de caràcter no permanent, com albergs o cases d’acollida. També s’introdueix el concepte “unitat de convivència independent” en casos de violència masclista, divorci o separació i desnonament. Per últim, es possibilita que situacions determinades difícils d’acreditar puguin ser certificades per serveis socials i per entitats col·laboradores.