Un dels contenidors portàtils que es fan servir al Bon Pastor. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament va posar en marxa el passat mes d’abril al barri del Bon Pastor una prova pilot per millorar la recollida selectiva amb una sèrie de contenidors mòbils. A finals d’agost va arribar l’hora de fer el primer balanç i les xifres presentades pel consistori van ser molt positives: el reciclatge de residus ha crescut del 30% al 61%.

Concretament, des del consistori van explicar que la recollida de paper i cartró va créixer un 35%, la del plàstic un 32% i la de vidre un 43%. Pel que fa a la fracció orgànica també s’ha aconseguit una millora important en la qualitat de les escombraries recollides, que tenen molta menys barreja de residus. Concretament, s’ha passat d’un 18% a un 7% d’escombraries que no haurien d’estar barrejades amb l’orgànica.

TRES CONTENIDORS
La prova pilot ha fet que s’instal·lin un total de tres contenidors al barri, un a la plaça Fèlix Rodríguez de la Fuente i dues a la plaça Robert Gerhard. La recollida es fa de dilluns a dissabte, de les 18 a les 23 hores, i segons un calendari establert. D’aquesta manera, les fraccions orgàniques es recullen de dilluns a dissabte; el vidre, el paper i cartró i els envasos es recullen els dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, i el rebuig es recull els dilluns i dijous. El diumenge és l’únic dia de la setmana que no hi ha recollida d’escombraries. Un cop acabat l’horari establert, els contenidors es retiren i l’espai torna a quedar lliure.

Des de l’Ajuntament, en declaracions recollides per l’ACN, el regidor de Presidència i Territori, Eloi Badia, afirmava a finals d’agost que “actualment tenim un model caduc de reciclatge que ha de desaparèixer perquè no ens dona els resultats que necessitem” i afegia que l’objectiu és aconseguir passar del 36% de mitjana actual a la ciutat al 60%, tal com s’exigeix des del Pla de Gestió de Residus de Catalunya i des de la Unió Europea.

Per la seva banda, també en declaracions a l’ACN, la presidenta de l’Associació de Veïns de Bon Pastor, Paquita Delgado, es mostrava favorable al nou sistema “perquè és molt més net”, tot i que afegia que els horaris “suposen alguns problemes”.