La pandèmia ha impactat en tota la societat de forma global. Ho hem experimentat com a individus, però també des de tots els sectors econòmics n’hem patit –i encara en patim– les conseqüències. En paral·lel, durant aquest últim any hem estat testimonis de l’acceleració del procés de digitalització i l’avenç de la tecnologia en tots els àmbits de la societat: el teletreball, la medicina a distància, la implementació dels recursos digitals en el sector educatiu o el desenvolupament del comerç electrònic han passat a formar part del nostre dia a dia. La tecnologia, doncs, avança exponencialment i afecta tots els sectors d’activitat.

El sector turístic, com no podria ser d’altra manera, no n’és una excepció. El que segurament moltes organitzacions estaven plantejant adoptar a mitjà o llarg termini s’ha convertit, per força, en el seu present immediat. Sense la capacitat d’adaptació de les empreses a aquesta nova realitat i la incorporació de talent digital, difícilment podran sobreviure. La transformació digital ja no és, doncs, una qüestió d’innovació, sinó d’aconseguir i mantenir avantatges competitius sostenibles en el temps. Esdevé, doncs, fonamental. I vaig més enllà: aquest és un canvi cultural que requereix que la pròpia organització qüestioni contínuament el seu statu quo i s’atreveixi a experimentar i a incorporar novetats sense por del fracàs. Cal, però, fer aquesta transformació coneixent el perquè es duu a terme, tenint una estratègia clara i concretant els objectius. Ens hi juguem el futur.

La societat ha canviat i, amb ella, el turista i la forma com viatja. Ara, els turistes participen en totes les fases del viatge i hem de posar el focus en la seva experiència, en aportar-los valor. I per això cal posar el client al centre de la transformació digital. Aquesta, però, no s’atura en l’experiència del viatger, i així ho van assenyalar els experts al darrer Observatori CETT Transformació tecnològica i talent digital en turisme. Carlos Romero, director d’Investigació, Desenvolupament i Innovació a Segittur, va assenyalar que la digitalització ha de contemplar cinc aspectes: la que té a veure amb el model de negoci i l’empresa, aquella aplicada a processos per ser més eficients, a la pròpia organització i a les persones, tot allò relacionat amb la pròpia infraestructura tecnològica que cal tenir i, per últim, el bloc de producte i servei per fer l’experiència del client més rellevant gràcies a la tecnologia.

Cal fer un canvi de mentalitat per abraçar el canvi i avançar més ràpidament cap a la integració de les eines digitals

Aquest procés de transformació comporta nous reptes, però genera, alhora, noves oportunitats per al sector. La tecnologia ha de servir, en definitiva, per millorar la gestió del turisme, una gestió intel·ligent i responsable d’empreses i destinacions turístiques.

FORMACIÓ I CONEIXEMENT, LA CLAU
La tecnologia avança de manera vertiginosa, mentre que les empreses van adoptant aquesta transformació de forma logarítmica. Es crea, doncs, una escletxa entre la velocitat a la qual progressa la tecnologia i la velocitat en què l’adapten les empreses. Aquí hi intervé un fenomen a tenir molt en compte: la reticència al canvi. Hi feia referència a l’Observatori CETT Joan Borràs, gestor de Projectes TIC i Turisme del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat. Cal fer un canvi de mentalitat per abraçar el canvi i avançar més ràpidament cap a la integració de les eines digitals, i és en aquest punt on les noves generacions tenen un gran paper. Han crescut amb la tecnologia com a part del seu dia a dia, valoren els avantatges que comporta i no tenen por de la novetat. Ells i elles són el futur i cal que participin en aquest procés.

En aquest context, no hi ha dubte que per fer front als reptes i canvis que planteja la tecnologia calen persones formades i polivalents. El turisme necessita talent digital, nous perfils professionals amb les competències necessàries per fer front a aquesta transformació. A parer meu, cal apostar per perfils híbrids que coneguin el sector en profunditat i que, alhora, tinguin suficient coneixement tecnològic que els permeti donar la millor resposta a cada necessitat. A l’Observatori, Anna Monjo, d’ACCIÓ, afirmava que cal impulsar perfils professionals TIC enfocats al turisme per comptar amb talent especialitzat, a més de fomentar les vocacions tecnològiques entre els professionals turístics. Al CETT, conscients d’aquesta necessitat de talent digital en turisme, actualitzem periòdicament els programes consolidats i en creem de nous, com el Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme, pioner en aquest àmbit, que iniciem el curs 21/22.

Els centres universitaris hem de capacitar les persones per liderar aquesta transformació, un procés que demana la implicació d’empreses, administracions i altres agents. Cal que entre tots promoguem un ecosistema que afavoreixi l’adquisició de competències digitals per part dels professionals del sector turístic, treballant conjuntament amb una mirada col·laborativa per tal de donar resposta a aquestes necessitats ja identificades, però també albirant noves necessitats de talent tecnològic i digital encara per descobrir.

La transformació tecnològica és clau per al futur del turisme i, per dur-la a terme, les persones són un pilar fonamental. Només amb el seu coneixement, expertesa i formació serà possible un turisme responsable, competitiu i sostenible.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT