Camí escolar


Facilitant el pas dels escolars

Els nens de la Prosperitat ja tenen un camí escolar habilitat especialment per a què tinguin prioritat davant dels cotxes. El districte també ha habilitat senyalització especial a algunes cruïlles del districte, per moderar la circulació en hores punta.

Programa d’Actuació a Nou Barris


S’ha complert a mitges

A principis de legislatura es feia un catàleg de projectes a realitzar a Nou Barris però en el cas de Ciutat Meridiana només s’ha assolit la meitat. Encara resta per fer un casal d’avis, un casal de joves i la seu de l’associació de veïns, entre d’altres.

Contenidor soterrat al Mercat de la Mercè


Espatllat per enèsim cop

El contenidor de residus soterrat del Mercat de la Mercè s’ha tornat a espatllar tot i que mai havia funcionat del tot bé. Finalment s’ha optat per un contenidor provisional a l’espera de la reparació, que esperem sigui definitiva.