Miguel A. Aranda, 22 anys. Vigilant de seguretat

Prefereixo que no. L’Ajuntament no pot pagar la seguretat i els mitjans necessaris per evitar els comportaments incívics fruit dels que surten de festa, que són la majoria dels que l’usen a la nit.

Lucia Valero, 22 anys. Infermera

És necessari el Metro les nits del cap de setmana. Crec que és positiu per evitar accidents a les carreteres, evitaria molts problemes. M’agradaria que també funcionés els divendres.

Mari Carmen Sánchez, 23 anys. Professora

Si el Metro funcionés també els divendres a la nit ens evitaria molts problemes als que sortim les nits del cap de setmana. S’evitarien molts accidents de trànsit a la ciutat.

Shaforatt Dal, 57 anys. Comerciant

És necessari que funcioni el Metro els caps de setmana a les nits. Donaria un gran servei a les nits perquè els vespres del cap de setmana, a Barcelona, són molt insegurs pel que fa al trànsit.

Leire Barroso, 22 anys. Estudiant

M’agradaria que el servei de Metro funcionés també les nits de divendres. Ja va ser un èxit que ho fes els dissabtes i implantar-ho els divendres serà també positiu per l’oci a Barcelona.