A Nou Barris més del 40% dels habitants són estrangers pel qual la convivència intercultural i la cohesió social es planteja com un repte obligatori per millorar la qualitat de vida dels veïns. Zones com Ciutat Meridiana, Torre Baró o Vallbona destaquen pels alts índex de diversitat sociocultural: en els àmbits socioeducatius, la salut o les relacions socials és on més es fa palès les diferencies d’una cultura a una altra, fet que en molts casos suposa un obstacle per a la convivència. L’Obra Social La Caixa ha vist en aquestes diferencies una oportunitat per a treballar la cohesió social entre els veïns del barri i per això finançarà un seguit de projectes amb l’objectiu de crear un llaç intercultural. L’entitat encarregada d’aquest repte necessari serà l’Associació Sociocultural El Torrent, qui engegarà iniciatives concretes amb l’únic objectiu d’ajudar a construir una societat diversa i cohesionada al Districte. Tot plegat i si s’aconsegueix descobrirà la millor cara de Nou Barris: un Districte divers i que se sap entendre.