Un treballador dels Serveis Socials. Foto: Districte

Els efectes de la crisi social i econòmica que ha provocat la pandèmia del coronavirus s’han fet evidents a Nou Barris. Així ho mostren les xifres que fa poc ha publicat el Districte respecte de les atencions que durant el 2020 es van haver de fer des dels Serveis Socials. Concretament, van ser 38.000 les atencions que es van fer, la xifra més alta per a un districte de la ciutat. De fet, al conjunt de Barcelona es van atendre una mica més de 88.000 persones (un augment de l’11% respecte del 2019), cosa que vol dir que Nou Barris representa una mica menys de la meitat de tots els casos.

Entre les persones que han hagut de rebre atenció dels Serveis Socials, prop d’un 30% no havien hagut de recórrer mai a l’ajuda municipal o feia més d’un any que no ho feien. Una altra xifra que cal destacar és que més del 60% de les persones que van necessitar ajuda eren dones, mentre que els homes van representar gairebé un 35%. Tot plegat ha fet que el Districte hagi hagut d’ampliar la plantilla dels Serveis Socials.