Prioritat de pas per als veïns

Amb aquestes actuacions es vol augmentar l’espai destinat als vianants, limitant la zona de circulació de vehicles i suprimint, per altra banda, l’aparcament d’automòbils a les voreres, un aspecte que sol dificultar la mobilitat dels veïns i les veïnes del barri.

A més, les obres permetran establir la prioritat de pas a favor dels vianants en tots aquells trams on les necessitats de mobilitat ho permetin, limitant la velocitat dels automòbils i vehicles que transiten per aquests vials i establint una secció única de carrer. Unes transformacions que volen beneficiar la mobilitat dels veïns i visitants de la zona i redistribuir l’espai d’una manera més òptima.