La Trinitat Nova és el barri més pobre de la ciutat. Foto: Google Maps

Que Pedralbes és el barri més ric de la ciutat i Trinitat Nova el més pobre és una realitat coneguda des de fa temps. Recentment, però, i gràcies a les conclusions de l’Informe de la Renda Familiar Disponible de 2014, s’ha conegut que la desigualtat entre aquests dos barris de la ciutat va créixer durant el 2014 i mostra com Pedralbes multiplica per 7,2 la renda de Trinitat Nova.

L’estudi assenyala que la Trinitat Nova torna a retrocedir respecte del 2013 i cau fins a un índex de 34,7 (el 2013 era de 38,5), mentre que Pedralbes arriba als 251,7 (el 2013 era de 243,9). Aquestes xifres es calculen respecte a la renda familiar disponible mitjana de la ciutat, que és de 19.335 euros i correspon a la xifra de 100. Aquesta mesura fa referència als ingressos de què disposen els habitants per destinar-los a consum o estalvi.

Les males notícies, però, no s’acaben amb la Trinitat Nova. L’estudi també mostra que el conjunt del districte, no només continua sent el que té la renda familiar disponible més baixa, sinó que el seu índex de renda va caure de 56,2 el 2013 a 53,7 el 2014. També es pot apreciar que en nou dels tretze barris la renda va caure -destaquen negativament els casos de Vilapicina i la Torre Llobeta, on l’índex va caure de 64 a 54, i Verdun, on va passar de 55,6 a 50,8- i només en aquests quatre es va produir una millora: la Guineueta, Canyelles, les Roquetes i Torre Baró.

PLA DE BARRIS
Aquesta realitat va provocar que l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, anunciés el passat 13 de gener la seva intenció de tirar endavant un pla de barris amb un horitzó de 10 anys per tal que es converteixi en un “autèntic pla de xoc per revertir l’actual situació de desigualtat d’alguns àmbits de la ciutat”, entre els quals n’hi hauria diversos de Nou Barris del total de quinze on el govern municipal té previst actuar.

Aquesta, però, no és l’única proposta que vol tirar endavant el govern de Colau, ja que recentment també ha anunciat la seva aposta per l’economia cooperativa, social i solidària per combatre les desigualtats.

La setmana passada el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, i el comissionat per a l’Economia Social i Solidària, Jordi Via, van presentar aquest pla, que per a aquest any disposa d’un pressupost de 650.000 euros. Segons Pisarello, la iniciativa municipal ha de ser un mecanisme “per combatre les desigualtats”. Per la seva banda, Via va explicar que es posaran en marxa cinc iniciatives, entre les quals una és a Nou Barris i implica una política d’ajuda cap al Mercat Importa, un projecte impulsat per ‘Transforma Porta’ i altres entitats de Porta i el districte i que té com a objectiu fomentar a la plaça Sóller “un espai de trobada entre veïns i veïnes per tal de promoure oportunitats en el marc d’una economia social i solidària”.