Treballadors del servei de neteja, durant una de les actuacions. Foto: Districte

El Districte de Nou Barris ha posat en marxa la iniciativa ‘Projecte de neteja comunitària als barris de Ciutat Meridiana, Roquetes i Canyelles’ amb l’objectiu de reforçar i millorar el servei de neteja d’aquests tres barris.

El projecte implica la participació i la implicació del veïnat, ja que es fan reunions setmanals on hi ha el Servei de Neteja, Parcs i Jardins, el Districte i les associacions de veïns per tal de posar en comú els objectius que cada setmana es volen anant assolint i presentar les millores que ja s’han aconseguit.

D’aquesta manera es poden identificar els punts d’aquests barris on fa falta més neteja de l’espai públic i s’ha fet un llistat dels punts negres per tal que ho deixin de ser. Tant els equips de neteja com els encarregats de la zona supervisen aquests punts per garantir que estiguin en condicions i no provoquin cap problema als veïns. De moment ja s’han fet millores a la zona de Rasos de Peguera.

Aquesta iniciativa s’afegeix a les rutes que fa el Districte amb les entitats dels 13 barris per detectar els punts crítics de neteja i poder-los arreglar.