Les xifres del 2018 van millorar respecte de les del 2017. Foto: Línia Nou Barris

Nou Barris és el tercer districte més segur de la ciutat. Això és el que indica l’índex de victimització, un dels molts conceptes tècnics que surten de les enquestes de l’Ajuntament –en aquest cas de l’Enquesta de Victimització 2019– i que mostra els ciutadans que perceben que han estat víctimes d’un o més delictes.

Segons aquest indicador, el 2018 a Nou Barris només van tenir lloc el 4% de tots els delictes que es van cometre a la ciutat. Només hi ha dos districtes on la percepció de seguretat és més alta: Horta-Guinardó, on es van produir el 2,8% dels delictes, i les Corts, on la xifra va ser del 3,4%. La xifra de Nou Barris contrasta amb les de l’Eixample (25%) i Ciutat Vella (21%), els dos districtes que lideren el rànquing.

DESCENS NOTABLE
La xifra que presenta Nou Barris a l’enquesta suposa un descens notable en els delictes comesos al districte durant els últims anys. El 2017 representaven el 8% del total de la ciutat, cosa que implica que el 2018 es va produir una caiguda a la meitat. En el cas del 2016 la xifra era del 8,6%, el 2015 del 5,8% i el 2014 del 7%.

Pel que fa al conjunt de la ciutat, l’enquesta mostra una xifra rècord, ja que l’índex de victimització s’enfila fins al 31,8%. És a dir, gairebé un de cada tres barcelonins va ser víctima d’un delicte el 2018.

L’enquesta es va publicar el passat 14 d’octubre al web de l’Ajuntament sense cap avís previ ni cap valoració d’algun responsable municipal.