El Grup Comunicació 21 ha posat en marxa un nou digital: Línia, el diari metropolità. Un mitjà pensat des de i per a l’àrea metropolitana de Barcelona, dirigit pel periodista Arnau Nadeu, també responsable de la xarxa de periòdics locals Línia. “No som un diari generalista més. Som un diari de proximitat, diferent, que aspira a ser un altaveu de la gran metròpoli”, afirma Nadeu. “Línia pretén ser un diari d’enfocaments propis, de reportatges, d’entrevistes i d’opinió metropolitana. Que faci un periodisme més reposat que rabiós. Un diari de km0, centrat en les històries dels barris i la seva gent”, detalla el director editorial.

Línia vol ser, en definitiva, un espai per a la conversa metropolitana serena i responsable. Un marc de diàleg permanent i constructiu que posi punt final a l’excepcionalitat que suposa l’abandonament informatiu d’una realitat tangible. El grup considera que l’àrea metropolitana barcelonina entesa en sentit estricte, però també la regió metropolitana en sentit ampli, és una realitat menystinguda informativament com a entitat geogràfica, política i social, i el nou diari vol fer-la visible, a més d’enfortir el sentiment de pertinença a aquesta comunitat.

El nou digital està pensat des de i per a l’àrea metropolitana

“Respectarem les identitats locals, fomentarem el compromís metropolità i potenciarem una visió global del territori”, afegeix Nadeu, remarcant que el nou diari neix amb vocació de transversalitat i amb l’objectiu de dotar d’una eina de conversa i d’informació el pulmó de Catalunya.

PROXIMITAT
L’objectiu del nou llançament és redoblar l’aposta del grup per la proximitat. “Si fins ara les nostres publicacions Línia són necessàries en el primer cercle de proximitat dels ciutadans –el barri, la ciutat–, ara també volem que ho siguin a través del nou diari en el cercle social i geogràfic immediatament superior, que en el cas que ens ocupa traspassa les muralles de Barcelona”, assenyala David Centol, editor del Grup Comunicació 21.

“El nou diari és una publicació fidel a l’essència que comparteixen tots els periòdics del nostre grup, amb els valors de la informació de proximitat, la qualitat dels continguts i el periodisme responsable”, destaca l’editor.

És la punta de llança de la gran xarxa d’edicions locals Línia

Línia és la peça que faltava en el puzle de la informació de proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i és també la peça que faltava al grup”, remarca Centol. “Amb el seu naixement es completa el nostre objectiu de respondre a les necessitats informatives de l’entorn més proper, al mateix temps que s’arrodoneix el mapa comunicatiu català amb una eina que li mancava”, afegeix.

EN CATALÀ
La regió metropolitana de Barcelona planteja una realitat lingüística particular, on la llengua catalana requereix un plus de compromís per no despenjar-se definitivament dels hàbits lingüístics de la ciutadania, subratlla el grup de comunicació, que destaca que Línia, el diari metropolità també vol contribuir a fomentar el català al territori.

El nou diari complementa i potencia les 19 edicions en paper i digitals de les capçaleres territorials Línia dels districtes de Barcelona i l’àrea metropolitana. “Partim d’una base sòlida que ens avala i que nodrirà el nou diari: les 19 edicions territorials Línia, que en cap cas perdran protagonisme. Seguiran implementant-se i reforestant deserts mediàtics com fins ara”, conclou Centol.