L’Ajuntament té diferents programes per donar suport a la gent gran. Foto: Ajuntament

Barcelona ha participat en el Llibre Verd sobre l’Envelliment, que està elaborant la Comissió Europea, per recollir l’impacte del canvi demogràfic a Europa amb l’objectiu d’obrir un debat sobre com afrontar els reptes i les oportunitats de l’envelliment de la població.

Aquesta iniciativa va sorgir al Consell de la Gent Gran de les Corts, que va animar l’Ajuntament a presentar el seu model d’atenció a la Unió Europea. “Barcelona no és només un model d’estructura, també ho és en l’atenció a les persones grans amb pilars com l’autonomia personal, l’empoderament i la cura”, afirma Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat.

La ciutat ha col·laborat en la consulta pública del document aportant recomanacions, experiències i el seu model d’atenció i promoció de les persones grans. Amb aquesta col·laboració, l’Ajuntament vol mostrar el seu compromís per donar resposta a les oportunitats que presenta el canvi demogràfic i també als reptes per garantir el benestar social i emocional de la gent gran.

Segons el cens de l’any 2020, a la ciutat hi vivien més de 350 mil persones majors de 65 anys, un 21,6% de la població. Si es manté l’actual ritme, l’any 2031 la gent gran representarà el 24%. Aquestes dades plantegen uns reptes a nivell social, econòmic i sanitari que s’han de treballar a llarg termini. “L’envelliment digne és un dels reptes més importants que tenim en les properes dècades. El paper de les ciutats serà clau i la proximitat de l’administració són claus per poder fer front a aquest repte”, defensava la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa.

CIUTAT COMPROMESA
L’Ajuntament ha engegat en els últims anys diverses estratègies per donar resposta a les necessitats de les persones grans; com per exemple l’Estratègia sobre el canvi demogràfic i envelliment 2018-2030, que recull un seguit d’accions en l’àmbit de l’atenció, l’habitatge, la participació i la promoció que ajudaran a afrontar el canvi demogràfic.

En el marc d’aquesta estratègia s’ha avançat en la millora de serveis com ara el servei d’atenció domiciliària, l’avenç en noves promocions d’habitatges amb serveis per persones grans, o programes comunitaris com Radars o VinclesBCN. També s’ha treballat en la transformació digital.

L’Ajuntament vol convertir Barcelona “en ciutat referent europea en l’atenció i promoció de les persones grans” i actualment està treballant en l’avaluació del Pla Barcelona Amigable amb les Persones Grans 2017-2021 i de la Mesura de govern per a la promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-2021. També s’està treballant en el Pla Barcelona Ciutat Amigable de les Persones 2022-2030.