La Via Júlia és un dels punts amb més vitalitat urbana del conjunt de Barcelona. Aquesta és una de les conclusions d’un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) publicat recentment que ha analitzat els espais amb més vitalitat de la ciutat.

Així doncs, els responsables de l’estudi, Xavier Delclòs i Carme Miralles, a partir d’un índex que ells mateixos han creat, han conclòs que a Barcelona la vitalitat urbana no només es troba al centre històric. A banda dels tres ‘corredors’ de gran vitalitat que han trobat –un cap a Gràcia partint del centre, un altre cap a la frontera nord-est de l’Hospitalet i un tercer que es bifurca al nord cap als districtes d’Horta-Guinardó i Sant Andreu­– han detectat una alta presència de vida urbana en barris perifèrics que no necessàriament coincideixen amb un teixit històric, com ara la Via Júlia.

“Podem trobar entorns amb una elevada vitalitat urbana en indrets més aviat perifèrics i en barris tradicionalment humils i, per tant, no només al centre de la conurbació”, explica Xavier Delclòs.