L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat una nova fase de construcció de blocs d’habitatges a Trinitat Nova per aquelles famílies que tenen els seus pisos afectats per l’aluminosi. Al barri, queden encara 133 famílies teòricament beneficiàries del Pla de remodelació, firmat al 1999, que viuen en pisos apuntalats.

En aquesta nova fase es construirà una escala de 13 habitatges d’entre 73 i 90 metres quadrats cadascun. Compten amb un pressupost d’1,13 milions d’euros i un plaç d’execució de 19 mesos. La resta d’escales que formen el projecte del bloc, amb un total de 103 habitatges, s’aniran construint a mesura que es disposi de recursos econòmics.