Una imatge de Roquetes, un dels barris del districte. Foto: Arxiu

La inseguretat és el primer problema del districte. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de l’Enquesta de Serveis Municipals que recentment ha presentat l’Ajuntament, que mostra com el 15,4% dels veïns de Nou Barris enquestats situen aquesta qüestió com la seva principal preocupació. En segon lloc, amb un 7,9%, se situen els problemes d’aparcament, mentre la tercera preocupació (7,2%) són les qüestions relacionades amb els valors socials negatius i la manca d’educació i civisme.

Pel que fa als barris, en tots 13 (Vilapicina, Porta, El Turó de la Peira, Can Peguera, La Guineueta, Verdun, La Prosperitat, Canyelles, Les Roquetes, Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona) els enquestats també responen el mateix que al conjunt del districte: el problema més greu és el de la inseguretat.

Continuant en l’àmbit dels barris, a Vilapicina, Porta, El Turó de la Peira i Can Peguera, l’aparcament és el segon problema; a la Guineueta, el Verdun i la Prosperitat ho és la neteja, mentre a Canyelles, Roquetes i la Trinitat Nova ho són les qüestions relacionades amb els valors socials negatius i la manca d’educació i civisme. Per últim, el segon problema més greu a Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona té a veure amb qüestions associades a la immigració.