El preu del lloguer a Nou Barris segueix augmentant. Foto: Línia Nou Barris

El preu del lloguer a Nou Barris, i també al conjunt de la ciutat, no toca sostre. Les últimes xifres trimestrals publicades per la Generalitat, que fan referència al període que va de l’abril al juny, mostren com en el cas de Nou Barris el preu mitjà del lloguer va passar dels 670 euros del segon trimestre del 2018 als 705 euros del segon trimestre d’enguany. Això suposa un augment del 5,3%.

Les xifres que publica la Generalitat provenen de les fiances dels nous contractes dipositats a l’Institut Català del Sòl (Incasòl). El 5,3% d’augment que hi ha hagut a Nou Barris fa que sigui el sisè districte on la crescuda del preu ha estat més gran. En el primer lloc hi ha les Corts, amb un augment del 8,1%, mentre que la crescuda més moderada és la de Ciutat Vella (4%).

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el més car del districte és Porta, on el preu mitjà d’un lloguer és de 775 euros. Molt a prop de Porta se situa Vilapicina i la Torre Llobeta, amb una diferència de només dos euros (773 euros). El tercer més car és Canyelles, amb un preu de 756 euros. En aquest cas s’ha produït un descens del preu, ja que durant el primer trimestre de l’any era el barri més car del districte (791 euros). En el quart lloc hi ha la Guineueta, on el preu és de 723 euros. En aquest barri també hi ha hagut una caiguda dels preus, ja que durant el primer trimestre la xifra era de 751 euros. La llista segueix amb el Turó de la Peira (702 euros), la Prosperitat (673 euros), el Verdun (653 euros), la Trinitat Nova (640 euros), les Roquetes (625 euros) i Ciutat Meridiana (560 euros). Ciutat Meridiana és el barri de tota la ciutat amb el preu del lloguer més baix. Sobre Can Peguera, Torre Baró i Vallbona no hi ha xifres.