El sistema Delta el poden fer servir empresaris, autònoms, treballadors i autoritats laborals. Foto: Pexels

Quan hi ha un accident laboral, un cop resolta la situació i ateses les persones que n’hagin resultat afectades, cal actuar amb professionalitat i abordar les causes i conseqüències dels fets, amb la finalitat que no es torni a repetir res semblant. I aquí és de gran ajuda el sistema Delta, un servei de la Seguretat Social.

Aquest és el nom que rep la Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats. Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar formalment un accident laboral, amb la màxima transparència, incloent-hi els detalls dels fets i les raons que l’han provocat. També serveix per facilitar els tràmits que es derivin d’aquesta situació.

QUI EL FA SERVIR?
El fan servir principalment les empreses i els autònoms, però també el poden utilitzar treballadors, entitats col·laboradores, empreses gestores i autoritats laborals. Per poder-ho fer, empreses i autònoms s’han de registrar com a usuaris del sistema, per a la qual cosa necessitaran una signatura digital certificada.

QUAN S’UTILITZA?
S’ha de fer servir sempre que hi hagi un accident laboral, tant si aquest causa una baixa com si no: la llei obliga a comunicar aquests fets a la Seguretat Social. El termini per comunicar l’accident és de cinc dies hàbils.

QUÈ PERMET FER?
El sistema Delta permet elaborar el comunicat d’accident i, posteriorment, consultar-lo, editar-lo o eliminar-lo (en funció de la fase de tramitació en què es trobi el document, és clar).

COM FUNCIONA?
El sistema Delta envia automàticament els comunicats d’accident signats per l’empresari o el treballador a l’entitat gestora o col·laboradora que s’hagi de fer responsable de la contingència. Aquesta entitat haurà de valorar si accepta o no el comunicat en un termini de deu dies hàbils i, en cas que sí, l’enviarà a l’autoritat laboral de la província corresponent.

Si l’entitat gestora o col·laboradora detecta que el document té errors, s’hauran de corregir en un termini de cinc dies per poder tirar endavant el procediment. Finalment, quan passi a mans de l’autoritat laboral, aquesta haurà de decidir definitivament si el comunicat s’accepta o no. Té la possibilitat de retornar-lo explicant els motius pertinents. Si l’accepta, el comunicat d’accident arribarà a la unitat provincial d’Inspecció de Treball i Seguretat Social que toqui i a la Subdirecció General d’Estadística del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

SEMPRE?
El sistema Delta no sempre és la manera de comunicar un accident laboral. Hi ha casos en què no s’ha de fer servir.

Per exemple, quan l’accident laboral el pateixi un treballador que ja té coberts aquests accidents per les mútues vinculades a l’administració pública, com la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), l’Institut Social de les Forces Armades (ISFAS) o la Mutualitat General Judicial (MUGEJU). Una altra excepció a l’ús del sistema Delta és quan qui pateix l’accident és un treballador contractat per una empresa amb seu a l’estranger i que, per tant, no està afiliat a la Seguretat Social de l’estat espanyol.