Foto: Pexels

El 30% de la població de la Unió Europea està exposada a un nivell de soroll causat pel trànsit superior a 55 decibels durant la nit, segons l’Organització Mundial de la Salut. En la mateixa línia, l’Agència Europea del Medi Ambient exposa que un 20% de la població de la UE pateix nivells de soroll que poden produir molèsties i efectes negatius per a la salut.

Aquestes són les dades que recull el Departament de Salut de la Generalitat per alertar sobre una qüestió que posa en risc la salut auditiva de la població. Des del Canal Salut ofereixen alguns consells per evitar l’exposició a soroll excessiu tant a casa com a fora. Per exemple, a l’hora d’escoltar música, diuen que els reproductors no s’han de fer servir més d’una hora al dia i el volum ha d’estar, com a molt, al 60% del màxim possible. Si utilitzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre “mesures de protecció auditiva, com ara l’ús de taps i d’auriculars per a les orelles que esmorteeixen el soroll ambiental”. A més, Salut aconsella visitar l’otorrinolaringòleg per a controls periòdics d’audició si teniu un risc afegit, com ara factors genètics o un lloc de treball que comporta l’exposició continuada a un soroll excessiu.