Foto: Gerard Vilà / ACN

Quants comerços hi ha a la ciutat? Quants restaurants serveixen àpats a cada districte? Quins són els hàbits de consum dels barcelonins? Les respostes a aquestes qüestions, i a moltes altres relacionades amb el sector, es poden consultar al nou Observatori del Comerç i la Restauració, un espai adreçat tant als professionals del sector com als barcelonins.

Impulsat per la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament, l’Observatori és una eina de transparència, fàcil de fer servir, que permet accedir a una gran varietat de dades, obertes i constantment actualitzades.

L’eina inclou un apartat amb gràfiques interactives que recullen les dades més destacades dels darrers estudis i informes publicats per l’Ajuntament, que s’aniran actualitzant de forma periòdica.

A més, l’Observatori permet accedir al visor del Cens comercial, una eina desenvolupada per l’Oficina Municipal de Dades en la qual és possible consultar estadístiques de manera transparent, entenedora i a l’abast de tothom. Aquestes es poden filtrar per sectors comercials i activitats econòmiques, però també s’ofereix la possibilitat de fer aquesta cerca geogràficament, per barris i districtes.

QUATRE GRANS APARTATS
El portal de l’Observatori del Comerç i la Restauració s’estructura també en quatre grans apartats des de la seva home.

El primer és l’informe de comerç, que recull les principals dades d’activitat comercial a Barcelona i el seu pes específic en l’activitat econòmica de la ciutat, alhora que reflexiona sobre els canvis que està experimentant el sector comercial.

L’òmnibus municipal és l’eina mitjançant la qual es consulta els veïns sobre l’opinió que els mereix el comerç de la ciutat i els seus hàbits de compra, però també és l’apartat en el qual es poden consultar les respostes que s’obtenen.

Els dos darrers grans blocs són enquestes. La primera d’elles és la d’activitat en el sector comercial (per conèixer les característiques de les botigues i el parer dels seus responsables sobre el sector, amb més de 2.400 exemples), mentre que la segona és similar a l’anterior, però centrant-se únicament en el món de la restauració.