El comerç és un pilar de l’economia de la ciutat. Foto: Ajuntament

Totes les dades del comerç de la ciutat ja tenen un espai on poder ser consultades. La Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament ha posat en marxa l’Observatori del Comerç i la Restauració, un espai web que té l’objectiu de convertir-se en una eina adreçada a professionals i la ciutadania per conèixer l’evolució del comerç a la ciutat i detectar els seus reptes i necessitats.

L’espai comptarà amb dades rellevants sobre el comerç que s’han recollit els darrers estudis realitzats des del consistori, a més d’un visor del cens comercial que permetrà consultar estadístiques de manera transparent. Tot això, es combinarà amb un aspecte visual i gràfic per fer més entenedores les dades presentades.

Des de l’Observatori també es podrà consultar l’informe de comerç de Barcelona; l’Òmnibus, l’estudi d’opinió que reflecteix la percepció ciutadana sobre el comerç; l’enquesta d’activitat del sector comercial i l’enquesta d’activitat de la restauració.