Tot i els canvis, es mantenen els 40 pisos de protecció oficial. Foto: Ajuntament

La propietat del terreny de l’antiga fàbrica de Chupa Chups ha presentat una nova proposta per a la construcció de pisos en aquesta zona que modifica el projecte del 2013. El canvi principal és la reducció del nombre d’habitatges (que passa de 185 a 170) i, per tant, de la superfície afectada, que es redueix de 22.487 metres quadrats a 20.187 metres quadrats. Tot i això, es manté el compromís de construir quaranta pisos deprotecció oficial.

Un altre punt que no ha canviat és la zona per a equipaments, que en la nova proposta continua sent de 5.000 metres quadrats, i la gran plaça pública central, de la mateixa superfície. Segons l’Ajuntament, quedarà “més alliberada” del previst i ocuparà “una superfície equivalent a deu vegades la plaça Xic Mateu”. L’objectiu del consistori és aprofitar l’espai “amb concessions de serveis de restauració, per exemple”. D’altra banda, es volen destinar fins a 3.900 metres quadrats a “usos comercials i terciaris”.

Després que el Ple aprovés inicialment el nou projecte –va tirar endavant amb els vots a favor de tots els grups, excepte ERC, que es va abstenir en la votació–ara haurà de passar per exposició pública i s’obrirà un període per presentar al·legacions. “L’Ajuntament facilitarà a la ciutadania tota la informació del projecte i del funcionament del procés participatiu”, diuen. Més endavant, la proposta tornarà al Ple per debatre’n l’aprovació provisional.