Acord entre l’Hospital de Martorell i la residència Vitàlia. Foto: Ajuntament

Sant Andreu de la Barca ha engegat un servei d’atenció hospitalària a domicili per a persones grans. De moment, se’n beneficiaran els usuaris de la residència assistida Vitàlia, que seran atesos a l’equipament i evitaran, per tant, la incomoditat dels trasllats i les esperes a l’Hospital de Martorell, el centre de referència de la zona. L’alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, va dir que “en funció del resultat, es podria estendre [el servei] a la resta de centres assistencials de la localitat”.

Aquest nou servei pot tractar patologies diverses: malalties infeccioses, diabetis descompensada o pneumònies, per exemple. Sempre que un usuari de Vitàlia ho requereixi –i sempre que el trasllat a l’hospital no sigui necessari per al tractament–, un equip de professionals acudirà a la residència. A domicili es poden fer tota mena de tractaments per a pacients amb insuficiència respiratòria, com l’oxigenoteràpia, i es poden dur a terme transfusions de sang, entre altres procediments. Fins i tot es poden elaborar proves diagnòstiques.

Tot plegat suposarà una millora de la qualitat de vida dels residents de Vitàlia, que sovint pateixen amb el trasllat a l’hospital, però també de la dels seus familiars, ja que no s’hauran d’encarregar de fer els desplaçaments a Martorell.

La implantació del nou servei permetrà, a més, reduir el nombre de visites de l’Hospital de Martorell, sobretot als serveis d’urgències. Això millorarà la vida dels professionals i, de retruc, de la resta de pacients.