El PSC fa un balanç positiu del pacte de govern, però ERC i JxA apunten que és millorable. Excepte Ad’A, els partits de l’oposició (AEC, Cs i PP) creuen que el govern ha suspès en la gestió.

 

Jesús Naharro (PSC)

“Hem executat la major part dels
projectes que ens havíem marcat”

Quina valoració fa del seu mandat?
Destaco el gran esforç de tot l’equip de govern per complir el màxim de projectes que ens havíem marcat. Eren i són molts i molt diversos. Hem volgut dimensionar la institució per donar una resposta adequada a les necessitats de les persones. Hem treballat en l’àmbit de les polítiques socials i de família, d’ocupació, feministes, mediambientals, culturals, esportives i de seguretat ciutadana, així com en grans reptes urbanístics de transformació racional i sostenible.

Ha funcionat bé el pacte de govern?
Molt bé, s’ha treballat en un ambient constructiu i amb una mirada municipalista per damunt de tot, amb un context enrarit, on l’equip de govern ha treballat per Abrera i les seves veïnes i veïns.

El repetiran si torna a ser necessari per governar?
M’hi he trobat molt còmode i crec que aquesta entesa ha sigut beneficiosa per al municipi. La capacitat d’enteniment i de treballar plegats ha quedat confirmada i contrastada. Una mirada plural en el govern ajuda sempre a tenir una visió més àmplia dels projectes.

Quines propostes han quedat pendents?
Hem impulsat el POUM amb més temps del desitjable, però tenir la llosa dels PDUI ens ha deixat a una velocitat més reduïda del que necessita Abrera. Tenim encara grans reptes per entomar i els volem fer amb i per a la ciutadania. Tenim projecte, ganes i molta il·lusió.

 

Miguel Carrión (Ad’A)

“Abrera serà una ciutat: cal anticipar
la demanda de la ciutadania”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal durant aquest mandat?
Podem considerar que ha obtingut un aprovat alt (5).

Si al maig és escollit alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Em centraré a implementar el nostre programa, ja que és el compromís i el contracte que adquirim amb la ciutadania, que recull les propostes i necessitats que ens han fet arribar les entitats, les associacions i també els veïns i veïnes a nivell particular.

Què cal fer per millorar Abrera?
Cal planificar els serveis i equipaments que presta l’Ajuntament i fer les gestions davant altres administracions per anticipar-nos a les demandes i necessitats que requerirà la ciutadania, encara més si tenim en compte que Abrera passarà de poble a ciutat en els pròxims anys.

Quin impacte pot tenir el judici del Procés en les eleccions municipals?
En el context actual, en el qual els esdeveniments se succeeixen de manera tan ràpida, és imprevisible aventurar l’impacte que pot tenir el judici del Procés. De totes maneres, un dels factors que pot influir és si hi ha sentència abans de les eleccions i el veredicte d’aquesta. A més, cal tenir en compte altres factors, com ara la concurrència de diversos processos electorals en un curt període de temps i la coincidència de les eleccions europees amb les eleccions municipals.

 

Joaquín Eandi (AEC)

“El govern s’ha centrat a
promocionar la imatge de l’alcalde”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal durant aquest mandat?
Amb un 4. No han fet front als problemes prioritaris del poble. Han prioritzat promocionar la imatge institucional de l’alcalde i fer gestos polítics electoralistes, com el xec bebè o les actuacions urbanístiques, executades ràpidament i malament, mesos abans de les eleccions.

Si al maig és escollit alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Revisar totes les propostes aprovades pel Ple i encetar els processos d’execució. Per exemple, cal definir què és un habitatge buit per iniciar polítiques d’habitatge, cal encetar mesures d’economia social, com contractar serveis energètics amb cooperatives verdes… També és essencial millorar el CAP. Ho hem de reclamar a la Generalitat.

Què cal fer més per millorar Abrera?
Necessitem un Ajuntament feminista, verd i sostenible, amb un model de poble cooperatiu. Cal executar polítiques d’habitatge, enfortir els serveis públics municipals, garantint un transport públic de qualitat. L’exclusió social s’ha de combatre de manera transversal, amb justícia social. Posem especial atenció en la cohesió territorial: cal engegar i aprovar sense demora el procés de revisió del POUM.

Quin impacte pot tenir el judici del Procés en les municipals?
Pot servir per arrelar relats polítics concrets. Nosaltres volem contribuir des del municipalisme a la transformació de la societat global.

 

Xavier Serret (ERC)

Quina valoració fa d’aquest mandat?
Força positiva.

Ha funcionat bé el pacte de govern?
No ha funcionat malament. És difícil que tres grups diferents estiguin d’acord amb tot el que tracta un govern, i sobretot en el moment de la història que estem vivint a Catalunya, però entre nosaltres hem intentat solucionar els punts discordants mitjançant el diàleg.

El repetiran si torna a ser necessari per governar?
És d’hora per dir-ho. Si passés, caldria més diàleg en les decisions.

 

Alba Hidalgo (JxA)

Quina valoració fa d’aquest mandat?
Ha passat per diferents alts i baixos.

Ha funcionat bé el pacte de govern?
Si parlem de diàleg i treball, sí; si parlem de dur a terme les propostes, li ha mancat efectivitat. Hi ha projectes que ha costat molt posar en marxa i altres que encara queden pendents. Hem de fer autocrítica: Abrera creix ràpidament i hauríem d’haver estat més àgils.

El repetiran si torna a ser necessari per governar?
Dependrà dels equips de treball i de les propostes.

 

Mónica Lorente (Cs)

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal durant aquest mandat?
Amb un 4, per la diferència d’inversió entre els diversos barris.

Si al maig és escollida alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
Adaptar els parcs a les diferents necessitats dels infants, fomentar el petit comerç i fer més accessible la informació, utilitzant el català i el castellà en tots els mitjans.

Què cal fer per millorar Abrera?
Invertir equitativament en els diferents barris, no només en el nucli.

 

Partit Popular (PP)

De l’1 al 10, com valoren la gestió del govern municipal durant aquest mandat?
Amb un 3,5.

Què cal fer per millorar Abrera?
Augmentar la interacció ciutadana, transparència municipal i intentar no col·laborar amb la crispació social actual.

Quin impacte pot tenir el judici del Procés en les municipals?
Negatiu. Els cercles afins generaran un ambient hostil i d’agitació.

*El PP encara no ha triat
el seu candidat o candidata.