Tots els grups van presentar i aprovar una moció conjunta. Foto: Ajuntament

Tots els grups municipals d’Abrera han aprovat la creació d’una taula de treball per a la reactivació econòmica del municipi. Aquest és el punt principal d’una moció consensuada per la totalitat del Ple –PSC, ERC, Alternativa d’Abrera, Abrera En Comú i Ciutadans– i posteriorment aprovada en la sessió telemàtica del 28 de maig.

Es tracta d’un acord per preparar la “transició a la normalitat” i per impulsar “mesures socioeconòmiques per pal·liar els efectes” de la crisi del coronavirus, tal com manifesta el text. Amb aquest objectiu, la moció inclou tretze punts, encapçalats per la posada en marxa d’una taula de treball “on estiguin representades totes les forces polítiques de l’Ajuntament i agents socials locals quan s’escaigui”. Aquest instrument ha de servir per “diagnosticar la situació actual i les necessitats de les famílies, comerços, autònoms i empreses” abrerencs, per tal de donar-los resposta.

A més d’aquesta primera proposta, també s’inclouen mesures per fomentar l’ocupació, així com d’altres adreçades a incentivar el sector de la cultura, un dels que trigarà més a tornar a la seva activitat habitual. D’altra banda, el text inclou peticions al Govern de la Generalitat, com ara “l’aprovació d’un pla de liquiditat extraordinari per als ens locals”, i al de l’Estat, com “la flexibilització de la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària”. En aquest sentit, al final de la moció, l’Ajuntament es compromet a traslladar els acords aprovats a totes dues institucions i reitera la seva “disposició” a treballar-hi conjuntament.