Durant dos anys, el Col·legi La Mercè ha participat en la prova pilot d’un programa de prevenció de l’assetjament escolar, impulsat per la Fundació Barça i dissenyat per la Universitat de Còrdova. A més, el centre martorellenc va ser un dels dos únics escollits per fer la presentació del projecte al Camp Nou el mes passat. Des de fa 7 anys, la Montse Font n’és la directora pedagògica, mentre que la Carme Gil en fa 3 que n’és la cap d’estudis d’infantil i primària.

La Mercè ha estat una de les 26 escoles catalanes que ha posat a prova el projecte de la Fundació Barça per lluitar contra el bullying. En què consisteix aquesta iniciativa?
(M) El projecte busca principalment conscienciar els alumnes de primària, des de 1r fins a 6è. L’objectiu és que, des de petits, entenguin què és el bullying i el mal que pot fer, per tal que no aparegui en etapes posteriors. A més, els ofereix eines per saber com actuar si en perceben un cas a l’escola.

Com va sorgir la participació en la prova pilot?
(M) Vam rebre la proposta de la Fundació Barça i, des de l’equip directiu i el claustre de professors, vam considerar que era una bona iniciativa, perquè el bullying és un problema que afecta totes les escoles.

S’havien donat molts casos d’assetjament escolar a La Mercè?
(C) No havíem tingut cap cas en què calgués obrir un protocol, però vèiem que era un tema que preocupava molt les famílies. El bullying fa molta por, però és una cosa molt específica i no tot el que passa a les escoles és bullying, per això vam creure necessari posar una mica d’ordre i explicar què ho és i què no ho és.
(M) Quan hi ha un conflicte a l’escola, la paraula bullying de seguida surt i espanta molt. Per això des del principi vam informar les famílies sobre aquest projecte i l’han rebut molt positivament.

Com heu posat en pràctica el programa?
(C) El primer any el vam aplicar només a final de cicle, però el segon ja ho vam fer a tots els cursos. Es tracta de fer diverses sessions des de tres assignatures: tutoria, educació física i plàstica. Per començar, es passa un test anònim als alumnes per veure en quina situació es troba l’escola pel que fa al bullying. A partir d’aquí, es fan els tallers i activitats que proposa el programa i, al final, es tornen a passar els qüestionaris per veure si hi ha hagut canvis. Nosaltres hem notat molta millora, sobretot en el grau de coneixement del tema.

Com ha viscut l’alumnat aquest projecte?
(C) Les activitats proposades han estat molt motivadores i han agradat molt als nens i nenes. Han après molt i han treballat especialment la figura de l’observador, de manera que han pres consciència que, si veuen un cas de bullying, no han de callar.

I el professorat, com s’ha preparat per dur-lo a terme?
(M) Es va fer una formació inicial en què el professorat va aprofundir en el tema, va conèixer les eines que es farien servir a les classes… Des del minut 1 hi ha hagut una implicació absoluta per part seva. Tot i ser un afegit de feina, el claustre ho ha rebut amb motivació i interès.
(C) Sense l’equip que tenim al claustre això no hauria estat possible, hi ha posat moltes ganes per tirar-ho endavant. A més, el projecte també ens ha donat eines que ens són útils en el dia a dia, com ara per al pla de convivència de l’escola.

Hi ha la possibilitat d’aplicar el projecte a l’ESO?
(M) Sabem que l’adolescència és una etapa difícil i conflictiva en què acostumen a aparèixer casos de bullying. Tot i això, la Fundació Barça –i nosaltres a l’escola també ho estem veient– creu que, com que aquest és un programa de prevenció, és millor que es faci en edats primerenques. La idea és que els alumnes interioritzin totes les estratègies des de petits per tal que no es donin casos de bullying quan arribin a l’ESO. A banda, cal destacar que, a partir del cicle superior, el projecte inclou la qüestió del cyberbullying.

El cyberbullying és un fenomen que va més enllà de l’escola. Això us preocupa especialment?
(M) Sí, el mòbil i les xarxes socials formen part d’un món més particular dels alumnes, i això fa que el cyberbullying sigui més difícil de detectar, perquè se’ns escapa tant a les escoles com a les famílies. A més, els nens i nenes cada cop comencen abans a fer servir les xarxes, per això des del projecte s’han plantejat començar a parlar del tema fins i tot a 4t de primària. Hem de ser conscients que, a la llarga, aquest problema pot ser tant o més greu que el bullying en si.