Els veïns del carrer Molí de la Torre tenim cada vegada més problemes per estacionar els nostres vehicles a la via pública. El tram entre el carrer Ibèria i Rubió i Ors ja té sis places pels cotxes de les persones amb mobilitat reduïda. No som contraris al fet que l’Ajuntament cedeixi aquest tipus de places, però considerem que es podrien habilitar nous espais dins els aparcaments privats més propers.

Fa un parell d’anys ja es van realitzar actuacions de millora en aquest tram del carrer i aleshores es van suprimir diverses places d’aparcament en benefici d’una vorera més ampla. Entre una cosa i l’altra, els veïns que no disposem de pàrquing ens hem de desplaçar fins la zona de la deixalleria municipal per estacionar el nostre vehicle.

Montserrat Rovira