Per problemes de mobilitat em desplaço en cadira de rodes. A l’arribar al barri no sabia que era així, amb aquestes pujades i baixades tan pronunciades.

Amb les condicions que el barri es troba és molt difícil que una persona que es mou amb cadira de rodes pugui accedir, depèn de quins carrers, a causa de les barreres arquitectòniques que encara hi ha en ple segle XXI.

Saben vostès l’esforç que hem de fer cada dia de l’any per poder fer les nostres feines quotidianes? L’esforç és equivalent a un elefant de 3.000 quilos (diàriament). S’ho imaginen vostès?

Sense fer menció de la poca accessibilitat que hi ha als co-merços del barri, els quals tenen unes escales de 20 centímetres per poder accedir-hi.

Hi ha moltes persones que van amb cadira de rodes i no es poden aixecar. No tenen aques-tes persones els mateixos drets, si poden fer una vida digna sense problemes?

Quina seria la solució per una persona que va a comprar a un comerç i no pot accedir-hi per­què no aquesta adaptat?

Per poder accedir al carrer Cuba des del carrer Àngel Guimerà, és totalment impossible.

La inclinació de les baixades és massa pronunciada i un cop finalitzada la rampa per accedir a l’altra hi ha un graó de 30 centímetres que s’ha de sortejar. A això hem d’afegir que les botigues no estan adaptades.

Quina és la mesura a prendre en aquests casos?

Daniel Mateo