Un dels principals valors que els urbanistes atribuïm a les ciutats ben estructurades és la capacitat articuladora dels diferents sistemes que les vertebren, com ara la vialitat, els espais públics o els equipaments. Són elements fonamentals que donen servei i posen en relació els seus diferents barris o àrees econòmiques.

A Badalona, la C-31 s’ha llegit sempre com una ferida que ha fragmentat la ciutat, diferenciant, fins i tot des d’un punt de vista socioeconòmic, els barris per sobre i per sota del seu traçat. Aquesta via metropolitana s’aprofita d’una suposada condició de perifèria urbana subalterna per travessar-la gairebé igno