La responsabilitat i l’objectiu de tota persona que es dedica a la política és la de vetllar pel benestar dels seus conciutadans, sent ara la salut la principal preocupació i ocupació.

En aquests moments de crisi sanitària hem de dedicar tots els nostres esforços a lluitar contra aquest virus que està trencant vides i ha fet canviar tot el nostre sistema relacional, laboral i sobretot d’hàbits de salut. En aquests moments és quan podem observar el millor de les persones, que amb la seva voluntat de col·laborar amb la societat s’estan abocant amb manifestacions d’agraïment a totes les persones que ens cuiden.

Aquesta Covid-19 és un avís del perill de l’escalfament global i un advertiment de la necessitat de preservar el medi ambient. Tota mesura és poca si pensem en el futur del nostre planeta i en el futur que els espera als nostres fills i filles.

Aquesta lluita l’hem de guanyar com més aviat millor i hem de garantir el benestar futur de totes i tots

I els polítics què? Ara és l’hora de demostrar quines són les prioritats de tot govern, la seva implicació amb els veïns i veïnes i la seva dedicació al territori. Cal veure quines seran les decisions que prendran no tan sols en l’àmbit nacional sinó prioritàriament en els ajuntaments com a administració directa amb els vilatans.

Des d’Esquerra Republicana, ara a l’oposició, hem estat teletreballant per tal de poder aportar al govern propostes que puguin donar alternatives i solucions a tot el que esdevindrà en un futur, que esperem no massa llunyà.

Ara ens aboquem en la defensa de la salut personal de cadascú de nosaltres, però hem de pensar en el demà, quan acabi aquest confinament total i generalitzat tan necessari. Serà difícil, però caldrà prendre mesures per garantir un estat del benestar digne i la protecció de les vides de les persones per davant de tot. Necessitem mesures excepcionals que han de passar per assegurar, en primer terme, la salut i l’economia bàsica per a tothom.

Val la pena posar èmfasi en aquest punt, perquè amb les restriccions laborals molts empresaris, empresàries, treballadors i treballadores i, per tant, famílies, veuran afectades la seva situació econòmica. Hem de vetllar per una recuperació empresarial i social positiva.

L’Ajuntament de Montgat gaudeix de romanent suficient per fer front a aquesta crisi

En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya més Iniciativa i Compromís hem proposat al govern una sèrie de mesures de caràcter econòmic, social, sanitari i de foment de l’economia local. Mesures que es podran finançar amb el romanent de tresoreria existent, sempre que des de l’Estat espanyol no es vulgui sostraure aquesta eina essencial per a tants ajuntaments.

1.- Mesures de caràcter sanitari per a la protecció de les persones treballadores i proporcionar als comerços el material bàsic indispensable per a la seva protecció.

2.- Mesures de caràcter social garantint l’accés de la gent gran als aliments, serveis de salut i altres béns essencials. Així mateix garantir el dret a l’alimentació dels infants en famílies més vulnerables.

3.- Bonificacions i ajuts amb un total de 10 propostes en la línia de bonificar aquells impostos que perjudiquen més les famílies, comerços i empresaris i empresàries de Montgat (IBI, residus…).

4.- Mesures de foment a l’economia local elaborant un Pla de Reactivació Econòmica Local.

L’Ajuntament de Montgat gaudeix de romanent suficient per fer front a aquesta crisi i nosaltres com a oposició donarem suport a iniciatives adreçades a aquestes mesures.

Preservem el nostre hàbitat, cuidem-lo, protegim-lo, gaudim-lo i fem entre tots un món millor

Estem en uns moments difícils on hem de reflexionar sobre quin món volem. La pandèmia ha estat de caràcter global i hem de ser conscients de les nostres accions. Preservem el nostre hàbitat, cuidem-lo, protegim-lo, gaudim-lo i fem entre tots un món millor.

Ara és el moment de posar-se les piles i anar per feina. Tant el Govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Delegació del Govern a Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme estan donant suport, directrius i eines per fer front a aquesta situació. No oblidem que l’Ajuntament ha d’actuar en benefici dels seus vilatans, i com a tal ha de donar resposta a les necessitats creades. Amb aquests suports tot és més fàcil i tots els grups de l’oposició ens hem posat a disposició del govern.

Pensant en totes les persones, cal que l’Estat espanyol posi en marxa una Renda de Confinament amb fons del Banc Europeu per combatre les desigualtats i assegurar-nos que ningú queda enrere. Aquesta lluita l’hem de guanyar com més aviat millor i hem de garantir el benestar futur de totes i tots.

Estem vivint una situació difícil, però la generositat de les persones que treballen cuidant-nos no té preu. El seu esforç sempre està present. Des de serveis sanitaris, serveis alimentaris, treballadors de les àrees socials de les administracions, transportistes… Tots ells hi col·laboren. Treballem conjuntament per establir protocols que ens ajudin a vèncer aquesta Covid-19. Nosaltres hi som!