Cristina Garcia, 22 anys

Estudiant

Si! Oh i tant! Estic pensant de marxar! Tinc una amiga que va marxar a treballar a Alemania i m’ha explicat que és fàcil tro- bar feina allà. Però abans he d’acabar la carrera.

Albert Oller, 21 anys

Cuiner

Si! Jo ja ho he fet! Vaig estar tre- ballant al nord d’Europa! Du- rant un any vaig estar fent de cuiner a Àustria. Com a expe- riència personal i també per motius econòmics.

Mireia Marcos, 21 anys

Dependenta

No marxaria! Trobaria molt a falta la meva terra! I no podria deixar als meus pares i als meus amics enrere. No és per por. Però em costaria molt anar- me’n fora.


Coque Planas, 51 anys

Empresaria

M’encantaria que els meu fill s’a- nimés a marxar! Jo no paro de recordar-li que seria una molt bona opció. Jo ara no marxaria! Però fa uns anyets… per què no?!


Joaquim Lloberes, 65 anys

Funcionari

Jo estic a punt de jubilarme. Per la meva feina he tingut la opor- tunitat de viatjar per molts ra- cons del món. I conec molts pa- ïsos. Però, la veritat, és que com a casa enlloc.