El 2010, l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya signaven un protocol per crear l’institut-escola Lola Anglada. Tres anys més tard, a la Comissió d’Ensenyament del Parlament es va aprovar una resolució instant al Govern a dissenyar un projecte de rehabilitació de l’edifici de l’escola vella Lola Anglada, donades les necessitats educatives derivades de l’increment de població al territori.

L’abril de 2016, l’expresident Puigdemont es va comprometre a licitar immediatament el projecte per reconvertir l’antiga escola en un institut. El dia 4 d’aquell mes es va comunicar a l’Ajuntament, per part del departament d’Educació de la Generalitat, la necessitat d’iniciar la tramitació de l’expedient patrimonial, de la cessió del solar i de l’edificació de l’antiga escola Lola Anglada, per tal d’ubicar-hi l’institut d’educació secundària de Ca l’Arnús, ara La Riera. Finalment, el DOGC va publicar un acord de govern (131/2017 de 26 de setembre) en el qual s’anunciava la creació de l’institut Ca l’Arnús, amb tres línies d’ESO i dos de batxillerat, al carrer Jacinto Benavente de Badalona.

Mentrestant, l’edifici de l’escola es deteriorava, ja que estava abandonat i oblidat des que els alumnes s’havien traslladat al nou edifici construït al parc de Ca l’Arnús. Era evident que continuar la seva escolaritat en el vell edifici suposava un perill. El més trist és que l’edifici vell de l’escola Lola Anglada, construït l’any 1929, es troba en el catàleg municipal d’edificis d’interès històric-artístic, inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu. Un edifici que el veïnat de Canyadó estima i valora per ser el lloc a on la majoria d’ells van passar la seva infància i adolescència com a alumnes. Per a qui escriu aquestes línies, va ser el seu primer destí com a mestre, aleshores una escola anomenada Agrupació Escolar Martínez Anido, molt lluny de la civilització, ja que encara no s’havien construït els blocs d’habitatges de Sant Jordi i els alumnes venien amb transport escolar des d’altres barris de la ciutat.

Amb l’arribada de la democràcia municipal, les coses van canviar i l’escola, ara ja CEIP Lola Anglada, es va obrir al barri. A la pista esportiva sempre hi havia criatures fent activitats fora de l’horari escolar. Era un espai de relació i convivència del veïnat. Fins i tot moltes de les festes que se celebraven a Canyadó tenien com a lloc de trobada l’escola.

Al Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 27 d’octubre, es va aprovar cedir gratuïtament a favor de la Generalitat el domini de les finques patrimonials, que consten a l’inventari General de Béns de la Corporació municipal, per ser destinades a la construcció i posada en funcionament de l’institut Ca l’Arnús, actualment La Riera.

La resolució diu que, si les finques cedides no es destinen a la finalitat esmentada en el termini de cinc anys, els béns es tronaran a l’Ajuntament, cosa que és improbable, ja que Educació va anunciar una partida pressupostària de sis milions d’euros per a la reforma i ampliació de l’Institut La Riera. Cal recordar que la cessió de l’espai que actualment ocupen els mòduls té data de caducitat i per això s’ha d’accelerar la rehabilitació i construcció de l’institut.

Les últimes notícies que tenim ens confirmen que Educació es farà càrrec de la construcció. Es realitzarà en tres fases, si bé els alumnes que actualment fan 4t d’ESO no podran continuar els seus estudis a La Riera, cosa que suposa un greu problema per a les famílies i, sobretot, per al projecte educatiu del centre. També sabem que el curs 2022-2023 ja es podrà impartir batxillerat en l’edifici rehabilitat, mentre continuaran les obres del nou edifici que es construirà a l’actual pista esportiva i al solar de l’edifici de Jumberca.

Tot està bé quan acaba bé. I confiem a trobar la millor solució perquè els estudiants de 4t d’ESO no hagin de marxar del centre el pròxim curs escolar per continuar els seus estudis.