Us escric aquesta carta perquè m’agradaria comentar-vos la primera peça que va aparèixer a la secció “L’agulló” del Línia Badalona (número 7 del 16 de desembre), que fa referència a la Carme Martínez.

En primer lloc, no entenc el qualificatiu de “flamant”, ja que l’interpreto de manera pejorativa i burleta. És més flamant la Carme Martínez que qualsevol altre regidor o regidora del consistori de Badalona? És més flamant ella que en Mateu Chal­- meta (d’ERC), que la Roser Castillo (del PSC) o que en Miguel Jurado (del PP)? És més flamant perquè formava part de la candidatura d’ICV-EUiA a les eleccions al Parlament de Ca­talunya del passat 28 de novembre? O potser ho és perquè quan la veieu passar té una aureola luminiscent que envolta la seva persona? M’agradaria que m’expliquéssiu l’adjectiu de flamant, perquè no l’entenc.

En segon lloc, comenteu que darrerament se la veu més a ella que al senyor alcalde, en Jordi Serra. No comparteixo tampoc aquesta afirmació, perquè si mireu el Badalona Notícies (de la Televisió de Badalona), per exemple, qui surt sempre a la foto és l’alcalde. Podríem seguir amb altres mitjans de premsa escrita i continuaríem comprovant que, qui busca sempre la foto fàcil, és el senyor batlle. En qualsevol cas, si teniu la sensació que la Carme està molt “visible” darrerament, deu ser perquè és una persona compromesa, molt activa i que està implicada en diferents fronts, com bé apunteu.

En tercer lloc, expliqueu que la Carme és la directora de l’Es­cola Artur Martorell, regidora de l’Ajuntament de Bada­lona i que forma part de l’asso­ciació “Badalona es mou”, tot just acabada de constituir. Us heu oblidat de comentar que també ha pres part en la campanya electoral que ICV-EUiA ha realitzat arreu del territori català arran de la convocatòria de les recents eleccions al Parlament de Catalunya.

Sóc pare d’una nena alumna de l’Artur Martorell i considero que la Carme és una excel·lent directora d’aquest centre. A l’Ajuntament de Badalona, el grup municipal d’ICV-EUiA està a l’oposició. Per tant, a hores d’ara, no és responsable de cap regidoria. No sóc militant de cap partit polític, però segueixo la política local sempre que puc i considero que aquest grup (amb en Carles Sagués al capdavant) està desenvolupant una oposició positiva, valenta i cons­tructiva, defensant els seus plantejaments de manera activa als plens municipals. Per últim, la Carme (com a directora de l’Artur Martorell), for­ma part de “Badalona es mou”, iniciativa de la qual parleu abastament a l’article que apa­reix a la pàgina 13 d’aquest ma­teix número 7 del vostre rota­- tiu.

Ser una persona coherent, que pensa i defensa les seves conviccions i idees en tots els seus àmbits vitals, és incompatible? Incompatible legalment, moralment? Com que l’acusa­ció em sembla prou greu, si legalment existeix algun tipus d’incompatibilitat que sigui punible, us demano que digueu exactament quina és, ja que així la coneixerem totes i tots. En cas contrari, i si no argumenteu millor la vostra tesi, haurem de pensar que actueu de mala fe, simplement per fer mal o desacreditar la Carme de manera infundada.

Manel Casademunt. Badalona