L’objectiu de Sense Places Badalona sempre ha estat la solució del problema de la falta de places d’educació pública de qualitat i proximitat a Badalona, un problema estructural i no resolt a la ciutat, que passa per la creació de noves línies i de nous centres públics. Atès que això no s’ha aconseguit fins al moment, continuarem treballant en aquesta línia, juntament amb la resta de la comunitat educativa.

El que sí que vam aconseguir va ser la solució de part del problema de la falta de places a secundària al maig, així com el fet que totes les famílies que van demanar només escola pública a la preinscripció de P3 tinguin plaça pública i de proximitat, amb el rebuig a no ampliar la matrícula i les reclamacions realitzades al juny.

Tot i això, encara queden famílies d’infantil, primària i secundària amb casuístiques diferents que no han obtingut una plaça d’educació pública i de proximitat. Les casuístiques i les respostes donades a les famílies són moltes i variades, però el denominador comú és culpabilitzar-les per cometre errors en la preinscripció i que això finalment acabi amb una plaça a un centre concertat, com si es tractés d’una mesura de càstig, sense contemplar que la manca d’oferta pública condiciona l’elecció de les famílies que, per por a haver de marxar del barri, trien centres concertats.

No és admissible que, per problemes administratius o per fer una elecció de centres motivada per la por a ser expulsats del barri, es penalitzi a aquestes famílies, ja que el veritable problema és la falta de places públiques a la majoria de zones de la ciutat. No acceptem que no sigui possible realitzar un canvi de centre dins d’una etapa educativa (P5 o tercer de primària) i que les famílies no tinguin opcions de places públiques de proximitat. Tampoc pot ser que la solució sigui “esperem a finals de juliol o al setembre per veure com queda la cosa i què podem fer”, ja que les famílies no han de passar per aquesta angoixa per la manca de previsió i de solucions per part de les institucions. A més, volem transmetre el nostre malestar pel que fa al canvi de regles que s’han donat en mig del procés de preinscripció i la poca transparència amb què s’han aplicat. La variació sobtada de places ordinàries transformades en places de necessitats educatives especials (NEE) ha donat peu a diferents casuístiques, moltes negatives per a les famílies. Moltes d’elles han acabat a un institut que no havien escollit, altres, en demanar beca menjador, han estat classificades com a NEE i les han canviat d’institut on ja tenien plaça ordinària garantida, els han assignat instituts molt lluny de casa i, de vegades, concertats. Igualment, la conversió de places NEE en places ordinàries no ha estat equitativa en els diferents centres. La poca transparència del procés genera encara més estrès a les famílies, que veuen com retrocedeixen en les llistes d’espera, novament a conseqüència del dèficit estructural de places públiques a Badalona. Tot això fa que, malgrat que compartim l’objectiu d’augmentar les places NEE per atendre adequadament les famílies en situacions de dificultat, no compartim la manera de fer-ho i gestionar-ho, ja que finalment el que s’està aconseguint és estigmatitzar encara més el col·lectiu.

Per tot això, exigim a les institucions fer tots els esforços possibles per solucionar el problema de la falta de places públiques a la ciutat i per aconseguir que tota família que desitgi escola pública tingui la possibilitat de tenir una plaça al seu barri.

No volem que facin negoci amb l’educació dels nostres fills i filles perquè no són un número, són el futur.