El caos i l’incompliment de mesures sanitàries en molts instituts catalans comporta un elevat risc de contagi del professorat, de l’alumnat i de la resta del personal. El Departament ens diu que els grups estables d’alumnes barraran el pas a la Covid-19, però els alumnes es continuen barrejant durant el pati i durant les entrades i sortides al centre. A més, moltes aules resten sense distància de seguretat o sense possibilitat de ventilació. D’altra banda, els equipaments de protecció no han arribat o, si ho han fet, ha estat en quantitats insuficients, de baixa qualitat i no homologats. Les distàncies de seguretat no es mantenen amb reunions de docents en espais reduïts i, de vegades, es fan sense mascareta perquè aquestes no han arribat o són minses. També alguns professors en contacte amb alumnes positius en Covid-19 han estat convidats a continuar amb les classes. També hi ha hagut alumnes que no s’han deixat prendre la temperatura i el director els ha permès l’entrada, o d’altres que se’ls ha permès no posar-se la mascareta a l’aula. En fi, aquest desgavell no el sap corregir el Departament per moltes declaracions que faci. El rebrot serà imminent.