Pensar en clau de ciutat, el diàleg permanent amb el veïnat i la cura i millora de l’espai públic són bones pràctiques que impulsem des del govern local de Badalona, actituds que formen part de la nostra manera d’entendre l’acció política.

Són habituals, doncs, les trobades amb el veïnat per parlar dels nostres barris, i un dels temes que acostuma a aparèixer és l’estat de l’espai públic i les millores necessàries per fer que sigui encara més obert a tothom, més amable, més segur, més de totes i tots.

Com a regidor d’Espais Públics i Mobilitat m’ocupa i em preocupa especialment aquest tema. Puc constatar que arreu de la ciutat les problemàtiques (i també les oportunitats) són força similars: millorar el mobiliari urbà (sobretot els bancs), seguir reobrint les fonts d’aigua “clausurades” pel PP, eliminar punts negres d’acumulació de brutícia, millorar la seguretat de vianants i ciclistes, promoure la convivència intergeneracional, millorar l’enllumenat i la senyalització, etc.

En el cas concret del barri de Canyadó, el més destacable és la pròxima instal·lació d’un nou semàfor a la Riera Canyadó, ajudant a millorar la seguretat dels infants i famílies de l’Escola Lola Anglada. Alhora, diferents inversions contemplades al Pla Recupera o al Procés participatiu d’Inversions revertiran directament en una millora de l’espai públic i la mobilitat d’aquesta barriada del Districte 1. Estic pensant en la millora de les zones de jocs, del mobiliari urbà, més arbrat, millores al Parc de Ca l’Arnús, etc.

Això no treu, però, que ens oblidem que hem de seguir millorant la comunicació amb les associacions veïnals i amb la ciutadania en general. L’Ajuntament de Badalona hem de ser capaços d’explicar tot el que fem, tot el que farem i el com, el perquè, el quan. Donar més i millor informació. Hem de ser capaços també d’obrir i atendre nous canals digitals per on rebre incidències de l’espai públic. En aquesta línia, el 2017 tindrem en marxa una nova aplicació per telèfons mòbils que suposarà una gran millora en aquest sentit.

Vull acabar refermant el compromís d’aquest govern, de la gent de la nova política, amb totes les persones que en tantes i tantes associacions veïnals i col·lectius diver